SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE
Gelnica została założona w 12. stuleciu, kiedy dochodziło do olbrzymich przesunięć, i do Gelnicy przybyło mnóstwo górników z Bawarii. Do miejskich zabytków należy przepiękny gotycki kościół z 14. stulecia, który był kilkukrotnie przebudowywanym, barokowy ratusz z połowy 18. stulecia oraz ruiny grodu gotyckiego z 13. stulecia. Do następnych ciekawostek można zaliczyć most drewniany z roku 1831, miejskie domy z typowymi dachami z mansardu. Gelnica jest uważana za jedno z najważniejszych miast górniczych w byłych Węgrzech, dzięki bogatym wykopaliskom złota, srebra oraz rud żelaznych.